En los på siste reis

Velkommen til oss

Det er mange praktiske detaljer som må håndteres når noen dør. Oppgaven vår er å hjelpe deg i en av livets vanskeligste faser. Vår fremste målsetning er å bidra til en verdig og meningsfull avskjed.

Her finner du den oversikten du trenger for å bestemme hvordan du ønsker at seremonien skal foregå, og hvordan du ønsker at det praktiske rundt «den siste reis» skal være.