Om sorg

om sorg - minner

At noen ikke er til stede i livet ditt lenger, kan være vanskelig å fatte for både store og små. Vaner blir til minner, og i hverdagen er det plutselig en du ikke lenger kan snakke med, eller ringe til når du trenger det.

Sorgen er personlig

Med døden følger sorgen, som oppleves forskjellig fra menneske til menneske. For noen kan sorgen få frem følelser de ikke er forberedt på. Andre kan oppleve tomhet først og få en sorgreaksjon mye senere. Fordi sorgen er personlig, er alt normalt. I denne tiden er det viktig å ta vare på seg selv og de gode minnene. Enhver må få lov til å sørge på sin måte, men selv om mange vil være alene med sorgen, kan det opp-leves fint og viktig å slippe til andre som ønsker å være der for deg.

Husk barna

Med døden følger sorgen, som oppleves forskjellig fra menneske til menneske. For noen kan sorgen få frem følelser de ikke er forberedt på. Andre kan oppleve tomhet først og få en sorgreaksjon mye senere. Fordi sorgen er personlig, er alt normalt. I denne tiden er det viktig å ta vare på seg selv og de gode minnene. Enhver må få lov til å sørge på sin måte, men selv om mange vil være alene med sorgen, kan det opp-leves fint og viktig å slippe til andre som ønsker å være der for deg.

om sorg - omtanke