Arv og skifte

I forbindelse med et dødsfall er det noen formelle forhold som må være på plass. I samtalen med oss får du god informasjon om hva det forventes at du ordner med selv, og vi hjelper deg med å huske det
du må passe på.

Praktisk

Dødsfallet skal registreres i Folkeregisteret; det gjøres ved at en lege utsteder dødsattest og begravelsesbyrået melder dødsfallet til tingretten. De etterlatte må selv sende inn melding om skifte av dødsbo til tingretten/byfogdembetet i avdødes bostedskommune innen 60 dager etter dødsfallet.

Arv og skifte

Arveloven bestemmer hvem som er avdødes arvinger, og finnes det et testamente, vil tingretten kontakte de som er oppført der. For å starte skifteprosessen må arvingene på eget initiativ rette en forespørsel til tingretten. Dette gjør man normalt ved å sende inn et skjema der man oppgir hvilken skifteform man ønsker. Først da kan retten utstede
en skifteattest, som gir arvingene mulighet til å disponere over boet. Siden det finnes flere mulige skifteformer, anbefaler vi å undersøke nøye hvilket skjema og hvilken skiftemåte som er mest hensiktsmessig å bruke. Skjemaene finnes også på vårt kontor.

Link til dokumenter