Annonse

praktisk-gra

Det er vanlig å kunngjøre dødsfallet i en eller flere aviser. Vi går gjennom alternativene for deg og hjelper deg med tanke på dekorelementer og tekst i annonsen, slik at den blir utformet etter dine ønsker.

Minneside

Dersom det er ønskelig, legger vi også til rette for en minneside på nettet hvor venner og familie kan skrive en hilsen, bestille blomster, gi en minnegave og finne informasjon om seremonien.

I dødsannonsen vil vi i så fall ta med informasjon om minnesiden. Ved digital publisering av dødsannonsen kommer den også på nett og mobilavis.

Dødsannonse og digital publisering

Om begravelsen skal foregå i stillhet, kan annonsen stå i avisen i etterkant av begravelsen. Annonsen kan utformes i enkel eller dobbel spalte, det vil si i to forskjellige størrelser. Man kan også sette inn en takke- annonse i etterkant av begravelsen.

Symboler

En dødsannonse har som oftest et symbol øverst. Det finens forskjellige symboler å velge mellom og symbolet kan fortelle noe om dne avdøde.

Kanskje var han eller hun glad i naturen og derfor blir det riktig å velge et symbol med fjell og vann.

Her kan du se hele vårt utvalg av symboler (mogravferd_symboler.pdf).

Minneord

Det er fint å velge fine ord til minne om den avdøde.

Her kan du se eksempler på fine minneord (minneord_mogravferd.pdf).