Programhefter

hefte-sammen

Et programhefte oppsummerer seremonien for alle som ønsker å vise den siste respekt. Programheftet blir ofte også et minne man tar med seg hjem, og da er det viktig med et vakkert oppsett og riktige valg av bilde, ordlyd og skrifttype.

Kanskje har du et bilde av den avdøde som dere er spesielt glad i? Ønsker du å velge et eget motiv, er det selvsagt noe vi kan ordne. Også portrett i ramme og takkekort kan du bestille hos oss.

Link til alle programheftene finner du på In memory

programhefter i forskjellige temaer.