Seremonien

om-seremonien-standard

Når noen dør og du står igjen, har du mange ting i hodet på en gang. Det praktiske blir viktig midt oppe i alle følelsene. Vår jobb er både å lytte, forstå og bistå. Vi har taushetsplikt, slik at du kan være åpen rundt det du ønsker. Vi er her for å hjelpe deg.

Standard begravelse med seremoni innendørs skal være overskriften på det øverste.

En innendørs seremoni er et trygt valg. Det gir en ramme der det kan være lettere å si noen ord, vi tar hensyn til enkeltes behov for å sitte, og seremonien er upåvirket av vær og vind.

Her har dere mulighet til å skreddersy en vakker stund med alt fra musikk til taler, levende lys og blomster. Mange opplever at det er lettere å skape en fredelig og høytidelig ramme innendørs. Før gjennomføringen blir vi enige om hva du ønsker at vi skal bistå med.

Eksempel på program i en STANDARD begravelse:

 • salme/fellessang
 • minnetale
 • opplesning av blomsterhilsener
 • solosang eller musikalsk innslag
 • skriftlesning/diktlesning
 • salme/fellessang
 • andakt/diktlesning
 • salme/fellessang
 • jordpåkastelse
 • senkning av kisten/urnen
 • salme/fellessang
seremonien-enkel

Enkel begravelse med seremoni ved graven

En enkel begravelse består av det viktigste satt i en verdig ramme. Her tar vi oss av praktiske og grunnleggende detaljer som programhefter, kiste, stell og nedleggelse og transport av kisten.

Vi vil også hjelpe deg med å melde dødsfallet til offentlige myndigheter, utforme dødsannonsen og ordne med gravplass.

Mo Gravferd koordinerer alle bestillinger og avtaler, som formidling av og søknad om gravferdsstønad og båretransport.
Vi hjelper deg med inskripsjon på en eksisterende gravstein eller en eventuelt ny stein.

Eksempel på program i en enkel begravelse:

 • salme/fellessang
 • minnetale
 • opplesning av blomsterhilsener
 • jordpåkastelse
 • senkning av kisten/urnen
 • salme/fellessang