Veldig fornøyd med firmaets handtering av vår fars begravelse. Følte oss godt ivaretatt av begravelses agenten.